SpecialToday

img-02

Sher of the day

  • DAGH DEHLVI

falak deta hai jin ko aish un ko gham bhi hote haiñ

jahañ bajte haiñ naqqare vahiñ matam bhi hote haiñ